ชป.สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดึงแนวร่วมแก้ภัยแล้งแบบบูรณาการ

0
3972

กรมชลประทาน มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทุกพื้นที่ ฤดูแล้งปีนี้มาเร็วละอยู่นานกว่าที่ผ่านมา ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่   เพื่อหารือแนวทางและแก้ปัญหาให้ตรงจุด เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ว่า นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโก่งธนู ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี และ ตำบลดงตะงาว ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือจัดสรรน้ำ สำหรับนำไปผลิตน้ำประปาผิวดินของตำบล รวมทั้ง เพื่อใช้รดสวนกะท้อน ชะอม และไม้ยืนต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือและเป็นที่พอใจของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ส่วนที่จังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับ ปลัดอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลมหาสอน ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ โดยเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำและท้ายน้ำ มีมติร่วมกันเห็นชอบให้ทำการเปิดช่องบริเวณฝายชั่วคราวที่กั้นน้ำในคลองท่าตะโกออก เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านเข้าไปเติมให้กับแม่น้ำบางขาม โดยได้ทำการเปิดช่องทางน้ำแล้วเสร็จเมื่อเวลา 12.40 น. ของวานนี้(3 ม.ค.63)

กรมชลประทาน ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าอย่างไม่ขาดแคลน

Facebook Comments