ชป.ส่งน้ำเข้าทุ่งบางระกำเพาะปลูกข้าวนาปีสำเร็จตามเป้า

0
6623

กรมชลประทาน ส่งน้ำให้พื้นที่ทุ่งบางระกำ 265,000 ไร่ ครบตามเป้า รอเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม เตรียมพื้นที่รับมือน้ำหลากปี63 ต่อไป

บ่ายวันนี้(10 ..63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากฤดูฝนปี 63 ทุ่งบางระกำอำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบประชาชนมีส่วนร่วม พื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ หรือโครงการบางระกำโมเดลประสบความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรน้ำเพื่อปลูกข้าวนาปี ทำให้ในปีนี้ จำเป็นต้องลดพื้นที่เป้าหมายในการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกลงจาก 382,000 ไร่ เหลือ 265,000 ไร่

เช่นเดียวกับเมื่อปี2560 โดยจะจัดสรรน้ำให้ประมาณ 310 ล้าน ลบ..  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการใช้น้ำทำนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน– 31 กรกฎาคม2563  และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งปัจจุบัน(10 .. 63) เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว(265,000 ไร่) รวมปริมาณน้ำที่ส่งให้พื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 63 จนถึงปัจจุบัน(9 ก.ค.63) 121.31 ล้าน ลบ.ม. ลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยมตอนบนในช่วงฤดูฝนประมาณ 140,000ไร่ สามารถรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 240 ล้าน ลบ.ม. เพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 12 ทุ่ง เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย สามารถสนับสนุนได้เพียงการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะส่งให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกเหลื่อมเวลาเหมือนปีที่ผ่านมา จึงขอให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกชุกและสม่ำเสมอ