ชป.ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก- สุโขทัย-แพร่

0
12669

กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้กรมชลประทานดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลในพื้นที่รวมกว่า 5,935 หน่วย ทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง อาทิ ที่จังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน1 คัน เข้าทำการขุดชักร่องน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากคลองมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถช่วยส่งน้ำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก กรมชลประทาน ได้ส่งรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาวจำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการขุดชักร่องน้ำบริเวณคลองเมม-คลองบางแก้ว ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 5,000 ไร่ รวมทั้งประชาชนริมสองฝั่งคลองได้รับประโยชน์อีกกว่า200 ครัวเรือน ด้านจังหวัดแพร่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนมาตรฐาน จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาและการอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านดอนแก้ว  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง รวมระยะทางขุดลอกกว่า 4 กิโลเมตร ซี่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า 390 ครัวเรือน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดย สำนักเครื่องจักรกลได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ อาทิ รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า เรือขุดลำเลียงดินด้วยท่อ รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ รวมถึงรถขุดแบบมาร์ซแบ๊คโฮ ที่สามารถเดินในน้ำลึก 12 เมตรได้ เพื่อขุดชัดร่องน้ำ ขุดลอกตะกอนที่ตื้นเขินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งนี้ให้มากที่สุด หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา