ชป. ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จ.นครศรีธรรมราช

0
54455

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย นายปิติ หนูเมือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายเสกสรร ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามการลงพื้นที่ดังกล่าว

ลุ่มน้ำปากพนังมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (หลังน้ำลด) จำนวน 46,055 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอหัวไทร ปัจจุบันน้ำต้นทุนในแม่น้ำปากพนัง และคลองชะอวด – แพรกเมือง มีปริมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอหัวไทรมีระดับสูงกว่าคลองชะอวด – แพรกเมือง จำเป็นต้องมีการสูบน้ำจากคลองชะอวด – แพรกเมือง เพื่อส่งน้ำและกระจายน้ำให้กับเกษตรกร

สำหรับแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือข้าวนาปี (หลังน้ำลด) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเมือง กรมชลประทาน ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหัวไทร 6 เครื่อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5 เครื่อง และจะติดตั้งเพิ่มเติมให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด 51 เครื่อง ภายใน 1 สัปดาห์นี้

ทั้งนี้ รองฯวิทยา ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow เพิ่ม ที่บริเวณคลองชักน้ำสาย 2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร เพื่อสูบน้ำจากคลองชะอวด – แพรกเมือง ส่งให้เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทาน บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทุกภาคส่วน ตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน