ชป.เดินหน้ากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลุ่มน้ำภาคกลางอย่างต่อเนื่อง

0
12740

กรมชลประทาน เดินหน้ากำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่ภาคกลางอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ   ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนมีนาคมนี้ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาวัชพืชและผักตบชวาที่ไหลมาตามกระแสน้ำอย่างต่อเนื่อง และสะสมเป็นจำนวนมากจนเกิดความหนาแน่นของวัชพืชในแม่น้ำสายหลักหลายสาย ที่ผ่านมากรมชลประทานได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดชัยนาท นำเครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค เข้ากำจัดวัชพืชประเภทหยั่งรากลึก เช่น ต้นไมยราบยักษ์ หญ้าขน หญ้าน้ำพุ ที่ขึ้นหนาแน่นบริเวณริมคลองชัยนาท-อยุธยา ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ส่งผลทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้วกว่า 10,000 ตัน จากวัชพืชสะสมประมาณ 33,262 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้

ส่วนที่จังหวัดนครปฐม ได้นำเรือกำจัดวัชพืชชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลองญี่ปุ่นใต้ในพื้นที่ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน พบปริมาณวัชพืชประมาณ 24,900 ตัน ขณะนี้ดำเนินการแล้วกว่า 6,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 นี้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำชับให้ สำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การส่งน้ำและการระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา