ชป.เดินหน้าเติมน้ำอ่างฯห้วยตลาดและอ่างฯห้วยจระเข้มาก ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเมืองบุรีรัมย์

0
13933

กรมชลประทาน เดินหน้าผันน้ำเพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนการผลิตประปาเมืองบุรีรัมย์ ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้า ตามนโยบายของรัฐบาล และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้มากที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ดำเนินการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย และ อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงลำปะเทีย ระยะทางประมาณ 90 กม. ไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และผันน้ำจากลำปลายมาศที่สถานีสูบน้ำลำปลายมาศไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อสำรองปริมาณน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้เร่งเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำ สำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ได้กำชับให้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 13.78 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.)(ความจุที่ระดับเก็บกัก 30.85 ล้าน ลบ.ม.) ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 14.08 ล้าน ลบ.ม.(ความจุที่ระดับเก็บกัก 26 ล้าน ลบ.ม.) โดยในส่วนของอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำลำปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงในลำปะเทีย ก่อนจะผันเข้าสู่ระบบผันน้ำลำปะเทีย ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยมีแผนการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง รวม 10 ล้าน ลบ. เริ่มดำเนินการผันน้ำตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา คาดว่าจะสามารถผันน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้รวมประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ได้มีการผันน้ำจากลำปลายมาศที่สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ลงมาเติม โดยเริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 คาดว่าจะสามารถสูบน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ามาก ได้ประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในการผลิตประปา ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ได้ตลอดในช่วงฤดูแล้งหน้า