ชป.เปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) จ.นครปฐม

0
19059

วันนี้ (22 ต.ค. 64) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) โดยมี นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ  ณ โครงการชลประทานนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่มีความห่วงใยพี่น้องชาวลุ่มน้ำท่าจีน ที่กำลังประสบกับอุทกภัยอยู่ในขณะนี้

ดร ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา ประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้มีปริมาณน้ำท่าปริมาณมากไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนหลายจังหวัด อาทิ สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร กรมชลประทาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) สำหรับใช้เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงสามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็น เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด