ชป. เผยอ่างฯห้วยโสมงฯ สร้างเสร็จแล้ว เดินหน้าก่อสร้างระบบส่งน้ำให้เสร็จโดยเร็ว

0
26509

กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งรัดงานก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี หลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ปี 2559

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา(ห้วยโสมง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จแล้วและเริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีความจุที่ระดับเก็บกัก 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี ได้มากกว่า 111,300 ไร่ สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯตามแนวลำห้วยโสมงได้แล้วบางส่วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ในส่วนของผลงานความก้าวหน้าทั้งโครงการฯคืบหน้าไปแล้วประมาณ 92% คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการฯในปีงบประมาณ 2567 สำหรับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางประกงได้อีกด้วย

สำหรับโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้กับอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตประปา รวมไปถึงเป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ทำให้โอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ป่าลดลง และหากเกิดไฟป่าก็จะเป็นแหล่งน้ำที่จะนำไปดับไฟป่าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการฯ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างได้รายเสริมให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย