ชป.ยืนยันแผ่นดินไหวที่ แม่อาย เชียงใหม่ ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

0
1854

ชป.เผยแผ่นดินไหวที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณแผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.59 น. วันที่ 17พฤศจิกายน 2562 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.0 ที่ความลึก 4 กิโลเมตร

กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  เขื่อนแม่แหลงหลวง  เขื่อนแม่ทะลบหลวง  เขื่อนห้วยแม่ออน  เขื่อนแม่จอหลวง  เขื่อนห้วยมะนาว  จังหวัดเชียงใหม่  เขื่อนแม่สรวย เขื่อนดอยงู จังหวัดเชียงราย  พบว่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0001045 g ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่า 0.2 g ดังนั้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินเหตุการณแผ่นดินไหวที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน  มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทาน

#AllnewsExpress

Facebook Comments