ชป.เร่งกำจัดเศษสวะบริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ จ.สุโขทัย

0
7255

จากอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่แม่น้ำยมบริเวณจังหวัดสุโขทัย มีสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชลอยตามกระแสน้ำมาติดบริเวณประตูประบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เป็นจำนวนมาก

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ“ซินลากู” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักทางตอนบนของประเทศไทย ทำให้มีวัชพืชและเศษขยะต่างๆไหลมาตามแม่น้ำยม ลอยมาติดค้างที่บริเวณเหนือประตูระบายน้ำแม่น้ำยม หรือ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ ำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 4 และสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เร่งเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ และเป็นการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากตลอดฤดูฝนนี้

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสุโขทัย และสำนักเครื่องจักรกล ได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหน้าประตูระบายน้ำแม่น้ำยม โดยนำรถขุดไฮดรอลิคแขนยาวจำนวน 2 คัน รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำได้ประมาณ 5,000 ตัน เริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางคืนที่ผ่านมา( 6 สิงหาคม 2563) จนแล้วเสร็จเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้