ชป.เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง จ.ราชบุรี

0
8702

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้โครงการชลประทานราชบุรี เข้าทำการตรวจสอบและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ซึ่งเป็นโบราณสถานเมืองคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

โครงการชลประทานราชบุรี ได้ประสานขอเครื่องสูบน้ำจากฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 19.00 น. แต่ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีฝนตกลงมาเพิ่ม

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460