ชป. เร่งระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี เตรียมพร้อมรับพายุลูกใหม่

0
8577

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มลดลงอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ กรมชลประทานเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือพายุลูกใหม่ 14-16 ตุลาคม นี้

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ว่า ปัจจุบัน(14 ต.ค.63) อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 371 ล้าน ลบ.ม.(52% ของความจุอ่างฯ) ปิดการระบายน้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์มีปริมาณน้ำเต็มความจุที่ 42 ล้าน ลบ.ม.  โดยในวันนี้จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมจาก 30 ลบ.ม./วินาที เป็น 40 ลบ.ม./วินาที เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 นี้     ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 21ล้าน ลบ.ม. (77% ของความจุอ่างฯ) ปิดการระบาย

กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำ โดยการผันน้ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนเพชร เข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ระบายน้ำไปยังคลองระบายน้ำ D.9 พร้อมกับเพิ่มการระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำอีก 3 สาย ก่อนระบายออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด รวมปริมาณน้ำที่ผันผ่านระบบชลประทานทั้งสิ้น 64 ลบ.ม./วินาที ส่วนที่เขื่อนเพชรปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 35 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ที่สถานี B.15 ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่ำกว่าตลิ่ง 1.85 เมตร (ตลิ่งสูง 5.40 เมตร) ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  

ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 14 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง และติดตั้เครื่องผลักดันน้ำ 25 เครื่อง รถแบคโฮ 5 คัน และรถเครนยกอีก 1 คัน กระจายให้ความช่วยเหลือตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรืออีกจำนวน 20 ลำ โดยติดตั้งพร้อมเดินเครื่องแล้วที่บริเวณสะพานวัดคุ้งตำหนัก เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ทำการตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการกำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ควบคู่ไปกับการนำน้ำท่าเข้าไปเก็บกักไว้ในพื้นที่แก้มลิง หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุดด้วย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา