ชป.เร่งสำรวจสภาพพื้นที่ระบบผันน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

0
4661

หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มประสบปัญหาน้ำน้อย กรมชลประทาน เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ราษฎรทุกพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งนี้  

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพพื้นที่ระบบผันน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจอ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาโดยได้ตรวจสอบระบบท่อผันน้ำ อาคารประตูระบายน้ำ วาล์วควบคุม ตลอดจนฝายทดน้ำแม่ตื่น ซึ่งพบว่าสภาพหน้าฝายตื่นเขิน เกิดจากตะกอนดินที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ประกอบกับระบบท่อเดิมและอาคารชลประทานมีอายุการใช้งานมานานจนทำให้เสื่อมสภาพตามกาลเวลา” นายทวีศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน กำชับให้โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมเร่งด่วนและดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการดังกล่าวในระยะต่อไปเพื่อให้ระบบผันน้ำสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งเตรียมพร้อมรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้

Facebook Comments