ชป.เร่งแก้ปัญหาแพสูบน้ำ จ.มหาสารคาม หลังโดนพายุซินลากูและโนอึลซัดเสียหาย

0
11423

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ มีชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ 11 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ร้องเรียนว่าแพสูบน้ำ 2 ตัว ของกรมชลประทาน ติดตั้งในปี 2553 และ 2561 ถูกปล่อยทิ้งจมอยู่ในแม่น้ำชี นั้น

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการชลประทานมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าแพสูบน้ำดังกล่าวเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเลิงบัวน้อย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำในปี 2553     แต่งานไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างละทิ้งงาน และในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหลายลูก จึงทำให้แพสูบน้ำจมไม่สามารถเก็บกู้ได้ ต่อมาในปี 2559 โครงการชลประทานมหาสารคามได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ และได้ติดตั้งแพสูบน้ำใหม่ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ทำการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้รับไปดูแลบำรุงรักษา แต่เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดังกล่าวคาบเกี่ยว 2 ตำบล โดยพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้้ำส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลหัวขวาง ในขณะที่จุดที่ตั้งของสถานีสูบน้ำอยู่ในเขตตำบลเลิงใต้ จนกระทั่งปี 2563 ที่ผ่านมา แพสูบน้ำได้พลิกคว่ำเนื่องจากผลกระทบจากพายุโซนร้อนซินลากู เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 และพายุโซนร้อนโนอึล เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ปัจจุบันโครงการชลประทานมหาสารคามได้เก็บกู้แพสูบน้ำขึ้นมาจากลำน้ำชีเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับดำเนินการขอรับงบประมาณซ่อมแซมจากกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับไปบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายต่อไป