ชป.เลย เร่งช่วยเหลือเกษตรกรวังสะพุง

0
31146

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนฟากเลย จังหวัดเลย หลังถูกปล่อยร้างจนไม่สามารถใช้งานได้ นั้น

นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ชี้แจงภายหลังการตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฟากเลย ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบว่าปริมาณน้ำบริเวณใกล้เคียงสถานีสูบน้ำฯ มีปริมาณมากพอที่จะส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ แต่ที่ไม่สามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากมีการลักขโมยสายไฟฟ้า ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำฯ ดังกล่าว โครงการชลประทานเลยได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทางโครงการชลประทานเลย ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ เรียบร้อยแล้ว