ชป.แจงคลองระบายน้ำในจังหวัดตรัง โดนน้ำพัดระหว่างก่อสร้าง ไม่ได้เกิดจากการชำรุด

0
20033

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านจังหวัดตรัง ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของหน้าดินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน ทำให้ดินโคลนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 50 หลังคาเรือน นั้น

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง อายุสัญญา 720 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ปัจจุบันการดำเนินการของผู้รับจ้างอยู่ในขั้นตอนกิจกรรมงานขุดขยายคลองระบายน้ำ และก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนางน้อย ซึ่งระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำได้ทำการถมทำนบดินทางด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำของบ่อก่อสร้างพร้อมขุดทางผันน้ำคลองนางน้อย โดยมีขนาดความกว้างของทางผันน้ำเท่ากับคลองเดิม และจากกรณีการนำเสนอข่าว พบว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองนางน้อยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร รวมถึงท่วมบ่อก่อสร้างประตูระบายน้ำน้อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยไม่ได้เกิดเหตุการณ์ดินพังหรือโคลนถล่มตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าว มักเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นของการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว โดยได้ดำเนินการขุดเปิดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองลำเลียงซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง เพื่อให้น้ำจากคลองนางน้อยสามารถผันเข้าสู่คลองลำเลียงตามศักยภาพของคลองลำเลียงที่สามารถรับได้ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นการเร่งด่วนต่อไป