ชป.แจงเหตุสถานีสูบน้ำสุขสำราญถูกน้ำซัดเสียหาย พร้อมเร่งซ่อมแซม

0
6956

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ชาวบ้านตำบลบางทรายน้อย จังหวัดมุกดาหาร ร้องให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขระบบส่งน้ำ สร้างตั้งแต่ปี 58 แต่ยังใช้การไม่ได้ หลังเดือดร้อนหนักเพราะขาดน้ำทำนา เนื่องจากฝนทิ้งช่วง นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วงเงินงบประมาณ 35,000,000 บาท ขนาดท่อส่งน้ำ 0.30.5 เมตรความยาวรวม 5,960 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จได้ดำเนินการทดสอบการใช้งาน

ในช่วงฤดูแล้งปี 2559 ไม่สามารถสูบน้ำจากลำน้ำได้ เนื่องจากเกิดภาวะแล้งและปริมาณน้ำในลำน้ำมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเกษตร ซึ่งทางโครงการชลประทานมุกดาหาร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรต่างรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความเห็นร่วมกันที่จะยังไม่ใช้งานสถานีสูบน้ำแห่งนี้ จนกว่าจะมีปริมาณน้ำในลำน้ำมากพอ ต่อมาในปี 2560 และปี 2561 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ เกิดการพลิกคว่ำได้รับความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก และปี 2562 ที่ผ่านมาเกิดสภาวะน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากพายุโพดุล ทำให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเกิดความเสียหายเช่นเดิม ซึ่งทุกๆ ครั้งที่เกิดความเสียหายของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสุขสำราญ ทางโครงการฯ ได้เข้าไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงการทดสอบร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำจนเกิดความพึงพอใจทุกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามระเบียบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาต่อไป

สำหรับในปี 2563 นี้ ทางโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจฯให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสุขสำราญได้รับความเสียหายจากการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนของทางน้ำอย่างกะทันหัน

ปัจจุบันโครงการชลประทานมุกดาหารอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม ให้สามารถใช้งานได้ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำหรับในระยะเร่งด่วน กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง และเตรียมสำรองไว้ 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่บางทรายน้อยภายในวันนี้