ชป.ไม่นิ่งนอนใจ เร่งกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลมอย่างต่อเนื่อง

0
52142

ปัญหาจอกแหนและวัชพืชน้ำที่แพร่กระจายปกคลุมทั่วบริเวณเขื่อนกิ่วลม เป็นปัญหาเกิดขึ้นเกือบทุกปี กรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจ ระดมเครื่องจักรกลเข้าไปกำจัดและยับยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของวัชพืชน้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมและคุณภาพน้ำภายในเขื่อน รวมถึงการเดินเรือและการล่องแพของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เปิดเผยว่า จากสถิติการกำจัดจอกแหนและวัชพืชย้อนหลัง เมื่อปี 2565 มีวัชพืชประมาณ 3,300 ไร่ ได้ดำเนินการเก็บกำจัดเรื่อยมาจนปี 2567 เหลืออยู่ประมาณ 1,300-1,400 ไร่ สำหรับแผนดำเนินการในระยะเร่งด่วน จะเร่งวางแนวล้อมกั้นจอกแหนและวัชพืชให้อยู่ในวงจำกัดมากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินเรือและการล่องแพท่องเที่ยว ด้วยการทำช่องสำหรับล่องเรือหางยาว เรือเล็ก และแพ นอกจากนี้ จะเสริมเครื่องจักรกลเข้าไปกำจัดวัชพืชให้รวดเร็วมากขึ้น มั่นใจว่าจะสามารถกำจัดได้หมดตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปีนี้ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป