ชลประทานโคกกะเทียม เร่งให้การช่วยเหลือ 4 ตำบล ริมแม่น้ำลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคและสวนผลไม้ หลังภัยแล้งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลพบุรี บางช่วงมีสภาพแห้งขอด

0
5894

ชลประทานโคกกะเทียม เร่งให้การช่วยเหลือ 4 ตำบล ริมแม่น้ำลพบุรี .ท่าวุ้ง .ลพบุรี ขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคและสวนผลไม้ หลังภัยแล้งส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลพบุรี บางช่วงมีสภาพแห้งขอด

 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม่น้ำลพบุรี มีต้นกำเนิดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ .เมือง.สิงห์บุรี ไหลผ่าน .ท่าวุ้ง .ลพบุรี ไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่ .พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในช่วงฤดูฝนปี 62 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ .ลพบุรีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 37 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลพบุรี มีปริมาณน้อยสุดในรอบ 30 ปี บางช่วงน้ำแห้งขาดตอน โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 ตำบล ของ .ท่าวุ้ง ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำลพบุรี ได้แก่ .บางขันหมาก .โพธิ์ตลาดแก้ว .บางคู้ และ.ท่าวุ้ง เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้

 สำนักงานชลประทานที่ 10 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม ได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ระบบชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วการใช้ประตูระบายน้ำกลางแม่น้ำลพบุรี หรือที่เรียกกันว่า ประตูระบายน้ำโพธิเก้าต้น ซึ่งสร้างกั้นแม่น้ำลพบุรีที่ .โพธิเก้าต้น.เมืองลพบุรี ยกระดับน้ำในแม่น้ำลพบุรีบริเวณเหนือประตูระบายน้ำให้สูงขึ้น ประมาณ 30-40เซนติเมตร เพื่อให้ไหลย้อขึ้นไปถึงพื้นที่ 4 ตำบลดังกล่าว ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประมาณ 900ครัวเรือน และสวนผลไม้อีกประมาณ 500 ไร่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย