ชสท.ตั้งโต๊ะแลกเปลี่ยนความเห็นบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี หวังพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

0
12444

23 กุมภาพันธ์ 2564 … คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)ให้การต้อนรับ นายจุนอิจิ อารากิ รองประธานกรรมการ บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัดซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการฯ ชสท.

โดยในการนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯชสท.ได้เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณให้กับนายจุนอิจิ อารากิ ในโอกาสนี้ด้วย