ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19

0
5482

พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการฯ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและสถานีตำรวจในจังหวัดนนทบุรี โดยมี พันตำรวจเอก เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ศิวัช ศรีวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางกรวย ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลบางกรวย รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด–19 ตาม “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19” วันที่ 10 เมษายน 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี