ชาวนาขอนแก่น และมหาสารคาม ดีใจได้ทำนาปรัง หลังเขื่อนอุบลรัตน์เริ่มส่งน้ำ

0
11301

ชาวนาในเขตโครงการชลประทานหนองหวาย เริ่มไถนาเตรียมแปลงทำนาปรัง หลังเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระบายน้ำผ่านฝายหนองหวาย ก่อนจัดสรรน้ำเข้าคลองชลประทานให้เกษตรกรทำนาปรัง ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม รวมกว่า 263,445 ไร่ หลังไม่ได้ทำนาปรังติดต่อกันมา 2 ปี

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นว่า ปัจจุบัน (28 ธ.ค. 63) มีปริมาณน้ำประมาณ 1,527 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) หรือร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ945 ล้าน ลบ.ม. วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 63/64 ไว้ 645 ล้าน ลบ.ม. โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น สำหรับการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ประมาณ 115 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอีก 530 ล้าน ลบ.ม. จะส่งให้พื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อน ซึ่งจากการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 63/64 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย พื้นที่ชลประทาน 263,445 ไร่ ประกอบไปด้วยอำเภอน้ำพอง อำเภอซำสูง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 138,215 ไร่ และอำเภอเชียงยืน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ 125,230 ไร่ โดยเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 คาดว่าประมาณ 1-2 สัปดาห์นี้ ในเขตโครงการชลประทานหนองหวายจะได้รับน้ำเข้าแปลงนาเต็มพื้นที่ห้เกษตรกรได้ทำนาปรังในรอบ 2 ปี หลังจากก่อนหน้านี้ต้องประสบกับปัญหาปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน

ด้านนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร พร้อมกับติดตามการส่งน้ำในระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปันกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้น้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ในส่วนของเกษตรกร นายจง ศิริมาลา และนายประดิษฐ์ ธรรมชอบ เกษตรกรตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่รับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับทราบประกาศของโครงการส่งน้ำฯหนองหวาย เรื่องการส่งน้ำให้ทำนาปรังได้ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ชลประทานและเกษตรกรได้ช่วยกันทำความสะอาดคูคลอง เพื่อเตรียมรับน้ำเข้าสู่แปลงนา จนถึงวันนี้น้ำได้ไหลมาถึงที่นาของตนทั้ง 2 แล้ว จึงได้เริ่มไถเตรียมดินเพื่อทำนาปรัง นับเป็นการทำนาปรังในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะสนับสนุน ปีนี้จึงถือได้ว่าโชคดีที่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำเพียงพอ เกษตรกรในพื้นที่ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากที่จะได้ทำนาปรัง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่จะนำมาจุนเจือครอบครัว จึงอยากขอบคุณมายังกรมชลประทานและเขื่อนอุบลรัตน์(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ที่ได้จัดสรรน้ำมาให้ชาวนาได้ทำนาปรังในปีนี้