ซอยด๊อกร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทำหมันเคลื่อนที่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา

0
42495

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเชิญสัตวแพทย์จากโครงการทำหมัน CNVR กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ ในการควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดซึ่งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


การทำหมันเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาสุนัขที่มีปริมาณมากจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ลดปัญหาการแย่งชิงอาหารและถิ่นที่อยู่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชน และการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่อันตรายและมีโอกาสเสียชีวิตสูง
ในการออกหน่วยครั้งนี้ร่วมด้วยทีมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองสวัสดิภาพสัตว์ สัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชแห่งใหม่ที่จังหวัดสระบุรีให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า

โดยก่อนหน้านี้หน่วยทำหมันกรุงเทพฯ ของซอยด๊อกได้ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ ณ ณ วัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนสุนัขและแมวแก่ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์และมีสัตว์จรจัดในบริเวณบ้าน