ซอยด๊อกร่วมมณฑลทหารบกที่ 43 แก้ปัญหาสุนัขจรจัดล้น

0
44742

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก) ลงพื้นที่ทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช เร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดล้นพื้นที่

ซอยด๊อกร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งหน่วยทำหมันภายในค่ายโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ พลเรือนในบริเวณรอบค่ายที่นำสุนัขมารับบริการอย่างคึกคัก ด้วยวิธีการ CNVR คือการจับสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมียมาผ่าตัดทำหมัน  ฉีดวัคซีน และนำไปปล่อยส่งคืนสู่ถิ่นที่อยู่เดิมที่สุนัขอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ได้ทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขไปทั้งสิ้น 395 ตัว (เพศผู้ 245 ตัว เพศเมีย 150 ตัว) ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม 9 สิงหาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้สัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ ได้ให้การรักษาสุนัขที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์จำนวน 30 ตัว โดยโรคดังกล่าวสามารถติดต่อได้ผ่านการสืบพันธุ์กับสุนัขที่เป็นโรค การผ่าตัดทำหมันสามารถลดการติดต่อโรคได้ทั้งในสุนัขตัวผู้และตัวเมีย  

พลตรีรักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43/หัวหน้าค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กล่าวแสดงความขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เข้ามาจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ ตนเองได้เห็นความสำเร็จของโครงการทำหมันซอยด๊อกที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจ.พิษณุโลก จึงยินดีนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้พร้อมสนับสนุนโครงการ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ตั้งหน่วยทำหมันและมอบหมายให้พันเอก มีชัย ไทรงาม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 43 เป็นผู้ประสานงานโครงการ

นายศักดาพล ทองจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสังคม ซอยด๊อก กล่าวว่าทางมูลนิธิฯ อยากเห็นอนาคตที่คนและสัตว์จรจัดอยู่ด้วยกันในชุมชนได้อย่างเป็นสุข โดยมูลนิธิฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดีและมีพฤติกรรมที่น่ารัก ไม่ก้าวร้าว ผ่านโครงการทำหมันและฉีดวัคซีน การให้สุนัขเหล่านี้ได้อยู่ในชุมชนเป็นการลดภาระในการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิง ทั้งยังเป็นการสนองตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย