ซอยด๊อกเดินหน้าทำหมันสุนัขเมืองคอน

0
25503

วานนี้ (8 พฤศจิกายน 65) มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด๊อก)ตั้งหน่วยทำหมันเคลื่อนที่ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์  รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอปากพนัง นายสัตวแพทย์ต่อพงศ์  ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​จากหน่วยงานในท้องถิ่นเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยในวันแรก ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข มีแผนเคลื่อนหน่วยไปจนครบทุกตำบล โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินงานหน่วยทำหมันหน่วยที่สอง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีการดำเนินการหน่วยทำหมันหน่วยแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์  กล่าวว่าตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ซอยด๊อกได้ขยายการทำงานด้วยการเพิ่มหน่วยทำหมันสองทีมภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และได้รับการสนับสนุนจากซอยด๊อกทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างและเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขจำนวนมาก ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการควบคุมประชากรและฉีดวัคซีนสุนัขในชุมชนทำให้ที่ผ่านมาการดำเนินงานอาจยังไม่มีประสิทธิภาพนัก การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องของหน่วยทำหมันของมูลนิธิฯ ทั้งสองหน่วยร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจะสามารถแก้ปัญหาสัตว์จรจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะยาว และนำไปสู่การเป็นจังหวัดที่ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในที่สุด

หน่วยทำหมันที่อำเภอปากพนังเป็นหน่วยทำหมันเคลื่อนที่หน่วยที่ห้าในภาคใต้ของมูลนิธิฯ ถัดจาก นครศรีธรรมราชหน่วยที่หนึ่ง พังงา สุราษฎร์ธานีและพัทลุง มีเป้าหมายเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขให้เหมาะสมกับพื้นที่และลดการเกิดใหม่ของลูกสุนัขที่ไม่เป็นที่ต้องการ ตั้งเป้าทำหมันสัตว์ 45 ตัวต่อวัน เน้นการลงพื้นที่จับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของซึ่งใช้ชีวิตในชุมชน และตามป่า ที่รกร้างนำไปทำหมันและฉีดวัคซีนก่อนส่งกลับสู่ถิ่นเดิม รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนที่มีสุนัขในบริเวณที่พักอาศัย  

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเริ่มโครงการทำหมันแก่สัตว์จรจัดเป็นที่แรกในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ผ่าตัดทำหมันโดยสัตวแพทย์ชำนาญการ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับสุนัข 5 โรคที่สำคัญได้แก่ ไข้หัดสุนัข ไวรัสตับอักเสบ พาร์โวไวรัส โรคฉี่หนู หลอดลมอักเสบ และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้ขยายการทำงานไปยังพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดให้มีจำนวนเหมาะสมกับพื้นที่และขจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

หน่วยทำหมันดำเนินการทุกวันจันทร์ เสาร์โดยไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สงวนสิทธิ์รับทำหมันเฉพาะสุนัขที่พักอาศัยในตำบลตั้งหน่วยทำหมัน ผู้ที่สนใจนำสุนัขรับการทำหมันสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยทำหมันในเวลาทำการ ทั้งนี้สัตว์ทุกตัวต้องงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนเพื่อความปลอดภัย