ซีพีเอฟใส่ใจ “อาหารปลอดภัย” ตลอดห่วงโซ่การผลิต

0
8436

“อาหารปลอดภัย” กลายเป็นกระแสที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญยิ่งขึ้น นับจากโควิด 19 มีการระบาดลุกลามไปทั่วโลก อาหารการกินที่มีคุณค่าทางอาหาร ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงเป็นอีกปัจจัยที่ผู้บริโภคนำมาใช้พิจารณาเลือกซื้ออาหาร

หนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัยมาตลอด และยิ่งชัดเจนขึ้นในห้วงวิกฤตนี้ คือ ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จากที่มีนโยบายหลักในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคอยู่แล้ว เมื่อไทยต้องเผชิญหน้ากับโควิดทั้ง 2 ระลอก ยิ่งเห็นชัดกับการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้บริโภคอาหารที่ทั้งปลอดภัยและเพียงพอ

หากจะย้อนรอยที่มาของ อาหารปลอดภัย ที่ซีพีเอฟส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว มีที่มาที่ไม่ธรรมดา ด้วยห่วงโซ่การผลิตที่เป็นธุรกิจครบวงจร ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา ที่ทุกธุรกิจจะประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ (Feed)ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm) และโรงงานผลิตอาหาร (Food) การควบคุมคุณภาพจึงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

สำหรับโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารคุณภาพนั้น บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ใช้สูตรอาหารที่ตรงต่อความต้องการด้านโภชนาการของประเภทและช่วงวัยของสัตว์ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งในการผลิตที่นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตทีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นที่โรงงานและชุมชนรอบข้าง

ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ทื่เริ่มจากพันธุ์สัตว์ที่แข็งแรง อาหารสัตว์คุณภาพ และการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของการเลี้ยงสัตว์ ซีพีเอฟจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์และกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ เน้นหลัก “5 หัวใจการเลี้ยงสัตว์” คือ พันธุ์ดีอาหารดีโรงเรือนดีการจัดการดีป้องกันโรคเข้มงวดในทุกชนิดสัตว์ รวมถึงมุ่งเน้นนำ หลักสวัสดิภาพสัตว์ มาบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์เป็นการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร และการผลิตอาหารคุณภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยหลักอิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ประกอบด้วย 1.อิสระจากความหิวและกระหาย 2.อิสระจากความรู้สึก ไม่สบาย 3. อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บและเป็นโรค 4.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติ และ 5.อิสระจากความกลัวและตื่นตกใจ ทำให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เพื่อให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดีและสุขสบายปราศจากความทุกข์ทรมานใดๆ ตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับ ซึ่งต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food Production)

ที่สำคัญยังนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Farm Biosecurity) ซึ่งเป็นระบบป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ หรือกระจายโรคออกจากฟาร์มหรือโรงเรือน สถานที่เลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมไปถึงรถขนส่ง ภาชนะอุปกรณ์การจัดการขยะ ซากสัตว์และน้ำทิ้ง ถือเป็นวิธีการควบคุมโรคที่ได้ผลดีที่สุด เป็นแนวปฏิบัติพื้นฐานในการทำฟาร์มจนถึงกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นหลักประกันอาหารปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าให้กับผู้บริโภค

เมื่อถึงปลายน้ำที่โรงงานผลิตอาหาร บริษัทจึงสามารถควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพของวัตถุดิบตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ประกอบกับการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ทันสมัย และนำระบบการบริหารระดับสากลและระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชนสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาตลอดห่วงโซ่

โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด บริษัทนี้ได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยพนักงานทุกคนทั้งที่โรงงานผลิตอาหารต้นน้ำ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์กลางน้ำ และโรงงานผลิตอาหารปลายน้ำ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ รถขนส่งสินค้าทุกคันต้องผ่านการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่ล้อรถ และจัดจุดเทียบส่งสินค้าที่บริเวณลานรับและกระจายสินค้า ขณะที่ในกระบวนการผลิตมีการทำความสะอาด วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ห้องบรรจุ และอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อป้องกันแรงงานทุกคนและทุกขั้นตอนการผลิตให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ทั้งหมดนี้ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ มีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบบริหารจัดการทั้ง Feed Farm และ Food ที่ดีซึ่งช่วยให้บริษัท มีวัตถุดิบสนับสนุนการผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยได้มีอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

รับชมการยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในวิกฤตโควิด >> https://youtu.be/X1a9Iy03fQg