ทส. ชวนคนไทย สร้างสถิติ ลอยกระทง ปลอดโฟมแนะ ลอยออนไลน์ อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ ยุค 4.0

0
1581

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนคนไทย ทั้งประชาชน ผู้จัดงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการจัดงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสถิติ ลอยกระทง ปลอดโฟม 100% ที่ถึงแม้ว่า หลายปีที่ผ่านมา ประชาชนจะเริ่มหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้น แต่กระทงโฟมยังคงมีอยู่ อีกทั้งกระทงทั้งหมดยังคงกลายเป็นขยะจำนวนมาก ตกค้างในแหล่งน้ำ และก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลตามมาได้ พร้อมแนะ อีก1 ทางเลือกสร้างสรรค์ของการลอยกระทง ลดขยะ เข้ากับยุค 4.0 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์ ทางdeqpth.green

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของไทย แต่ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ ขยะพลาสติก โฟม และขยะทะเล โดยได้รณรงค์ขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในช่วงประเพณีลอยกระทง ที่พบว่า ยังคงมีปริมาณขยะกระทงจำนวนมากเกือบถึง 1 ล้านใบ ดังเช่น ปี 2561 ที่ผ่านมาจากสถิติการจัดเก็บขยะกระทง ของกรุงเทพมหานคร พบมีมากถึง 841,327 ใบ อีกทั้ง ยังคงพบกระทงโฟม ที่ถึงแม้จะมีจำนวนลดลง เหลือประมา 5% หรือ 44,883 ใบ

เนื่องจากประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากใบตองหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตามแต่อยากเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการลดขยะ ขยะพลาสติกและโฟม รวมถึงจัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการลอยกระทงปลอดโฟม 100% และเกิดขยะกระทงน้อยที่สุด เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทยแบบมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเพณีไทยให้นักท่องเที่ยว

ซึ่งปีนี้กระทรวงฯ ได้มีนโยบายไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกแห่งทั่วประเทศ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน ลอยกระทงปลอดโฟม ภายใต้แนวคิด “มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน” 1 ครอบครัว 1 กระทง” “1 คู่รัก 1 กระทง” และ 1 แก๊ง/ก๊วน/กลุ่ม 1 กระทง”

.

และ ขอเชิญชวนไปยังผู้จัดงานลอยกระทงทั่วประเทศ ให้ร่วมกัน จัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าต่าง ๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารเลือกใช้ภาชนะทดแทนที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพกถุงผ้า กระบอกน้ำ และกล่องอาหารมาเอง ส่งเสริมการจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมีการจัดการขยะภายในงานอย่างเป็นระบบ มีถังขยะแยกประเภทอย่างเพียงพอ และอาจส่งเสริมให้มีจิตอาสาคัดแยกขยะ เนื่องจากสถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หากมีการจัดการขยะไม่ถูกวิธี ย่อมก่อให้เกิดขยะตกค้าง และอาจตกลงสู่แม่น้ำลำคลอง ในที่สุดก็จะไหลลงสู่ทะเล กลายเป็นปัญหาขยะทะเลตามมา

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การลอยกระทง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้ มีหลายทางเลือกด้วยกัน เช่น การเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุด ไม่ใช้แม็กเย็บ ลอยกระทงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ ไม่ตกแต่งหรือใช้วัสดุที่หลากหลายจนเกินไปหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เช่น กากเพชร สีเคมี ตลอดจนเลือกใช้กระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือแหล่งน้ำ เช่น หากลอยในแหล่งน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำจำนวนมาก ควรเลือกกระทงขนมปัง แต่หากจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ไม่มาก ลอยในแหล่งน้ำระบบปิด เช่น บึง หรือหนองน้ำ อาจใช้กระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติอื่นแทน หรือ การเลือกลอยกระทงแบบสร้างสรรค์ เหมาะกับยุค 4.0 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์ ที่ปลอดขยะและสร้างมลพิษน้อยที่สุด โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้ามาลอยกระทงออนไลน์ร่วมกัน ได้ที่ deqpth.green ตั้งแต่วันที่  9 11 พฤศจิกายน 2562

 

#AllnewsExpress

Facebook Comments