ทส. รวมพลังจิตอาสา จัดการขยะ กาชาด 2562พร้อมรุกต่อเนื่อง ชวนผู้เที่ยวงาน พกถุงผ้า รับดีเดย์ 1 มกรา ปีหน้า

0
2135

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นำทีม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรกรมฯสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทำหน้าที่จิตอาสาจัดการขยะ ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมการปกครองท้องถิ่น และกลุ่ม CU15 รวมกว่า 200 คน ต่อวัน ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับประชาชนที่มาร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม เชิญชวนทิ้งขยะให้ลงถัง ถูกที่ถูกทาง สร้างจิตสำนึก จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยแนวคิด “สนามหลวงโมเดล” ระหว่างวันที่ 15 24 พ.ย. 2562 ณ สวนลุมพินี กทม. โดยมุ่งหวังให้เป็น “Green Fair” ต้นแบบงานการกุศลสีเขียว หลังพบว่า กาชาดปีที่ผ่านมา มีขยะเฉลี่ยถึง 30 ตันต่อวัน จากผู้ร่วมงาน ตลอด 9 วัน กว่า 900,000 คน พร้อมกันนี้ ยังได้เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก, Everyday Say No to Plastic Bags”เชิญชวนประชาชนพกถุงผ้าก่อออกจากบ้านให้เป็นนิสัย เตรียมรับ 1 ม.ค.ปีหน้า ที่ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต กว่า 47 แห่ง ทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือถุงก๊อบแก๊บ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส)) กล่าวว่า นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งปัญหาขยะนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญระดับชาติโดยเฉพาะขยะพาสติก ที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ..ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก ที่ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่และร้านสะดวกซื้อกว่า 47 แห่ง จะงดให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ในปี 2564 จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า งานกาชาด ประจำปี 2562 นี้ กระทรวงฯ ได้   มอบหมายกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการร่วมมือกับสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย ในการให้ความรู้กับประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะ เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยอาศัยแนวคิด “สนามหลวงโมเดล” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดระบบการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และช่วยลดปริมาณขยะก่อนนำไปกำจัด สามารถนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น เป็นการลดขยะที่ต้นตอและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ลดการผลิตขยะตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสา ตลอด 10 วัน จะได้รับความรู้เบื้องต้นในการคัดแยกขยะ จากทีมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะกระจายไปประจำยัจุดติดตั้งถังขยะ  40 จุด ภาในงาน เพื่อให้ความรู้และเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถัง

 ระกอบด้วย ถังสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล ถังสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์(เศษอาหาร) และถังสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป รวมทั้งการแยกน้ำแข็ง หลอดดูดน้ำและไม้แหลมออกมาต่างหาก พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟม  และปรับเปลี่ยนตัวเองให้เคยชินตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ด้วยการพกถุงผ้า กระติกน้ำดื่ม หรือช้อนส้อมและกล่องอาหารส่วนตัว เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง