“ธรรมนัส” ยึดคืนหลวงแล้ว ฟาร์มไก่ “ปารีณา” แจง!!ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

0
4028

(7 ธ.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มไก่เขาสน 1 ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หลังนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ทำหนังสือขอส่งคืนพื้นที่ ส.ป.ก.จำนวน 684 ไร่ โดยมอบอำนาจให้นายสมใจ สะทองเลียบ นำเอกสารมาส่งมอบให้กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. เกษตรและสหกรณ์ หลังมีคำสั่งให้นางสาวปารีณาคืนพร้อมนำตรวจสอบพื้นที่ภายในฟาร์ม

ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเข้าไปตรวจสอบในบริเวณฟาร์มไก่ว่า เนื่องจากนางสาวปารีณาทำหนังสือถึง ส.ป.ก.เพื่อจะขอส่งคืนพื้นที่ทั้งหมด รวมกว่า 600 ไร่ โดยวันนี้ได้มาราชการที่ราชบุรีจึงถือโอกาสมารับส่งมอบวันนี้ โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตการประกาศปฏิรูปที่ดิน เมื่อผู้ครอบครองที่ดินไม่มีคุณสมบัติหรือครอบครองเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่งคืนมาโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องขับไล่ ทาง ส.ป.ก.จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ครอบครองร้องขอมา โดยในเรื่อง ส.ป.ก.ไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากนางสาวปารีณาครอบครองมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เราได้รับส่งมอบมาจากกรมป่าไม้พร้อมกับผู้ครอบครอง เมื่อได้ส่งมอบให้กับทางหลวงซึ่งถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ ในส่วน ส.ป.ก.ก็จะจบกัน ซึ่งจะรับพื้นที่ทั้งหมดคืนมา เพื่อจะจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยต่อไป


“ส่วนของ ส.ป.ก.มีหน้าที่เอาที่ดินคืนมาก่อน ส่วนของโรงเรือนนั้นผมไม่มีนโยบายที่จะไปทำลายทรัพย์สินใดๆ เหมือนกับที่กระบี่ มีโรงเรือนต่างๆ ก็จะมอบให้ชาวบ้านที่มีสิทธิ์ต่อไป ส่วนเสาไฟฟ้าที่อยู่ในฟาร์มไก่คงต้องรื้อถอนออกไป”

ร.อ.ธรรมนัสเปิดเผยอีกว่า นางสาวปารีณาได้ทำหนังสือมาถึงเมื่อวันศุกร์แจ้งว่าขอส่งที่ดินคืนให้กับ ส.ป.ก. อยากให้เข้าใจว่ากฎหมาย ส.ป.ก.ว่าด้วยอะไร จึงต้องการทำตามกฎหมาย ไม่ใช่ว่าเราละเว้นไม่ปฏิบัติ ไม่บังคับใช้กฎหมายกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ใช้เหมือนกันหมด เช่นเดียวกับที่ดินแปลงอื่นก็เหมือนกัน ส่วนกรณีดื้อไม่ยอมคืนก็จะใช้มาตรา 44 บังคับใช้ ซึ่งที่ดินของนางสาวปารีณา ขณะนี้มีจำนวนทั้งหมด 684 ไร่ และได้สั่งการให้ปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดไปว่าให้มีการตรวจสอบที่ดินที่จัดสรรไปแล้วว่ามีใครถือครองไปบ้าง มีใครได้สิทธิ์บ้าง และที่กำลังจัดสรรได้ดูอย่างละเอียด

สำหรับแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินนั้นจะมีคณะกรรมการของจังหวัดราชบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อีกไม่นานจะมีประกาศให้เกษตรกรมาลงทะเบียน และแต่ละคนจะได้สิทธิ์กี่ไร่ต้องดูจำนวนประชากรที่มีอยู่ด้วย โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวปารีณาจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาทำอะไรในพื้นที่บริเวณนี้ได้อีก แต่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเช่น วัว สิ่งของ ซึ่งให้เวลาภายใน 7 วัน นับจากวันนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างต้องแล้วเสร็จ หลังจาก 7 วันไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินตรวจสอบฟาร์มไก่ว่า ที่ดินนี้เข้าสู่คณะกรรมการจัดหาที่ดินที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเป็นฝ่ายจัดหาคณะกรรมการจัดคนลง และส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาในเรื่องของคนที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่และเรื่องการรังวัด ส่วนใหญ่ใช้เวลาในเรื่องการจัดวางผังแปลง เนื่องจากเรื่องของคนลงอาจจะต้องมีการทำประชาคมคนที่จะมาลงนั้นเป็นเกษตรกรหรือไม่ กลไกนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นประธานในการดำเนินการในพื้นที่ ส่วนที่ดินที่แต่ละคนจะได้นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ดินจังหวัดที่จะดูเหตุผลและดูจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาแสดงเจตจำนงในการที่จะเข้ามาขอที่ดินดังกล่าว

ทางบริเวณฟาร์มไก่ ได้มีคนงานช่วยกันทยอยนำรถยนต์เข้าไปขนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ ออกนอกพื้นที่ฟาร์มไก่ นอกจากนี้ยังได้นำรถบรรทุกเข้าไปขนย้ายวัวที่อยู่ในฟาร์มตรงข้ามกับฟาร์มไก่ออกจากพื้นที่ไปหลายสิบตัวแล้ว