ธ.ก.ส. จัดโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

0
3695

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อยอด “โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ซึ่งโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยและเพียงพอ ตามแนวทางโครงการเกษตรอินทรีย์ 459 ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นการปลูกสวนผักในบ้าน เพื่อลดรายจ่ายและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปราศจากสารเคมีตกค้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้พัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถขยายผลไปยังครอบครัวและชุมชน ต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต

โดย ธ.ก.ส. มอบทุนอาหารกลางวัน เงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่มกันหนาว และแจกชุดปลูกผักปลอดภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนปอวิทยา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม Talk Show หัวข้อ ไอดอล…เกษตรปลอดภัย นำโดยกำภู ภูริภูวดลและ รัชนีย์ สุทธิธรรม และ 3 ไอดอลทายาทเกษตรกรของ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้และมินิคอนเสิร์ต จากวง กำภู-รัชนีย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปอวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

Facebook Comments