นฤมล ชวน สปก. เสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ฟรี!

0
9431

รมช.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการ ร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ในสถานประกอบกิจการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม และภาคการให้บริการ แม้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้เวลา และทรัพยากรมากกว่าภาวะปกติ ซึ่งอาจจะทำให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยฯ เท่าที่ควร ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วย และโรคจากการทำงาน

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของสถานประกอบกิจการ และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ด้วยการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการในระยะยาว

สำหรับคุณสมบัติของสถานประกอบกิจการในการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นสถานประกอบกิจการ
ที่อยู่ในเขตภาคกลาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และสถานประกอบกิจการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง ประจำสถานประกอบกิจการ ในส่วนของประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับคือ คำแนะนำทางวิชาการ และการสนับสนุนเครื่องมือ (ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น และฟูมโลหะหนัก) ในการดำเนินงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tosh.or.th และ
ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ noppakorn.s@tosh.or.th หรือ duangrat.s@tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2448 9111 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ