นักศึกษา ปปร.24 ยื่นร้อง กมธ.กฎหมาย เร่งช่วยชาวบึงนคร ไม่มีไฟฟ้า-น้ำประปาใช้มากว่า 30 ปี

0
11654

วันนี้( 22 มี.ค. )ที่รัฐสภา คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 24 (ปปร.24) นำโดย นายสมเกียรติ กอไพศาล ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เรียกร้องช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ.กฎหมาย เป็นผู้แทนรับมอบ

นายสมเกียรติ กอไพศาล กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะนักศึกษา ปปร.24 ได้ทำการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสาธารณูปโภคของประชาชนใน ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ต.บึงนคร อยู่ห่างจาก อ.หัวหิน ประมาณ 20 กม. มีเนื้อที่ 252 ต.ร.กม. หรือ 157,500 ไร่ แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน 2,307 ครัวเรือน ประชากร 5,007 คน เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ลำธาร ลำห้วย เขื่อนกักเก็บน้ำ และน้ำตก เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง โรงเรียนประถม 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง วัด 1 แห่ง ซึ่งประชากรครอบครองอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินมาหลายสิบปีก่อนการประกาศให้อยู่ในเขตความปลอดภัยในราชการทหารเมื่อปี 2512 ทำให้ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เกิดอุปสรรคในการดำรงชีวิต และไม่อาจกระทำการใดๆ ในเขตพื้นที่ได้หากไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งไม่สามารถรับสิทธิการช่วยเหลือ ชดเชย ประกันรายได้ ราคาพืชผลการเกษตรจากภาครัฐได้อีกด้วย เพราะไม่สามารถขึ้นทะเบียนตามที่ส่วนราชการกำหนดได้ ตลอดจนไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า และน้ำประปา มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ อ.หัวหิน ที่มีความเจริญมาอย่างยาวนาน ดังนั้น จึงขอความเป็นธรรมต่อคณะ กมธ. ให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าว

ด้าน นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ กล่าวว่า คณะ กมธ. จะประสานขอความช่วยเหลือไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป