“ลุงตู่”ลงใต้ หนุนงานพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ชาวระนอง

0
26287

วันนี้ (16 มี.ค.66)  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดระนอง โดยมี นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพิมล  สกุลดิษฐ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายผลการดำเนินงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ เดิมมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายคลองกำพวน และโครงการฝายคลองโตนกลอย  มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีต ส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำชนิดท่อเหล็กและท่อซีเมนต์ใยหิน ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กรมชลประทาน จึงได้วางแผนงานก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ความยาว 5 กิโลเมตร ซึ่งจะดำเนินการได้ภายในปี 2566 นี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การส่งน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลกำพวน หมู่ที่ 5 บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโตนกลอย และพื้นที่ใกล้เคียง รวมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 1,500 ไร่  ราษฎร 463 ครัวเรือน

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามการบริหารจัดการน้ำให้เป็นตามแผนที่วางไว้ และเร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว