นายกเศรษฐา ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องชาวนราธิวาส พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

0
40073

(26 ธ.ค.66) ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.66 ที่ผ่านมาโดยมีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา 584.83 มิลลิเมตร ลุ่มน้ำสายบุรี 472.55 มิลลิเมตร และลุ่มน้ำโก-ลก 403.53 มิลลิเมตร จนส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ ลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำโก-ลก ลุ่มน้ำปัตตานี และลุ่มน้ำสายบุรี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่าจากสถานีโทรมาตรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยประชาชนได้อย่างทันท่วงที

สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำโก-ลก ลุ่มน้ำบางนรา และลุ่มน้ำสายยุรี ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง หากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มคาดว่าภายใน 7-10 วัน ปริมาณน้ำจะกลับเข้าสู่ระดับตลิ่ง

ส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปัตตานี ที่ในขณะนี้เขื่อนบางลาง มีปริมาณน้ำประมาณ 1,200 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของความจุอ่างฯ ปัจจุบันมีการระบายน้ำตามมติของคณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้น โดยกรมชลประทานได้ใช้เขื่อนปัตตานี บริหารจัดการน้ำจากเขื่อนบางลางเข้าระบบชลประทานด้านซ้ายและขวา พร้อมเร่งระบายด้านท้ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 14 วัน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์