น้ำท่วมภาคใต้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ /ชป.เร่งระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

0
11588

กรมชลประทาน เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ส่งเครื่องจักร เครื่องมือ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บริเวณอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเร่งระบายน้ำออกนอกพื้นที่ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างว่า ในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานี และนราธิวาส ปัจจุบันระดับน้ำในลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำสายบุรี ลุ่มน้ำโกลก สถานการณ์น้ำเริ่มข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกบริเวณเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ต่ำกว่าตลิ่งแล้ว แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนลุ่มน้ำปัตตานี สถานการณ์อยู่ในภาวะาระวังในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะล และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง มีแนวโน้มลดล แตบริเวณริมแม่น้ำปัตตนี บริเวณบ้านบริดอ ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่ง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้านลุ่มน้ำสายบุรี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้

กรมชลประทาน ได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่รวม 27 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ  10 เครื่อง เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฮดรอริค (Hydro flow) 7 เครื่อง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 11 สถานี และเปิดบานประตูระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ให้พ้นน้ำ เพื่อเร่ระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็ที่สุดตลอดจนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วในระยะต่อไป