“บิ๊กบี้” เซ็นย้าย 160 ผู้พัน

0
14442
“บิ๊กบี้” เซ็นย้าย 160 ผู้พัน เปลี่ยนตัว “ผู้พันสห.11”ขยับ ผู้พัน ทหารสุรสีห์ รบพิเศษ-ปตอ.-ทหารม้า จัดแถวทหารช่าง พล.1รอ.-หลายหน่วย เปลี่ยน ผู้การทหารพราน ชายแดนใต้ 42-43-45-49 ใหม่

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามใน คําสั่งกองทัพบก ท่ี 153/2564 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 160 นาย วาระเมษายน ลงวันที่23 เม.ย.2564

โดยตำแหน่ง ผู้พันที่สำคัญคือ. ในส่วน กองทัพภาค1 มีการเปลี่ยนตัว ผบ.พัน สห.ทบ.11 โดยให้ พันเอกจักร วราภิรมย์ ผบ.พันสห.ทบ.11 ขยับเป็น หัวหน้า กองการข่าว มทบ.11. แล้ว ให้ พันโท ธเนศ พงศ์วิพัฒน์ รอง ผบ.พันสห.11 ขึ้นเป็น ผบ.พันสห.11 แทน และ พันโท สุชัย ทาเวียง ขยับขึ้น รองผบ.พันสห.11

พันโททวีวัฒน์ ดารา ข้ามจาก ผช.ฝ่ายยุทธการ ทัพภาค1 มาเป็น ผบ.ร.29 พัน 2 แทน พันโทสายคำเที่ยง เนาวราช ที่ขยับเป็น ฝ่ายยุทธการ ทัพภาค1

พันโทธีระพงศ์ สุวรรณเวช ผบ. ร.19พัน2 ขยับเป็น ฝ่ายอำนวยการ2 ทัพภาค1 โดยมี พันโท อนุชา อินทร์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.9 เป็น ผบ. ร.19พัน2

พันโท สุกิจ บุญยงค์ ผบ.ช.พัน 1 พล.1รอ. เป็น นกช.ทัพภาค1 โดยมี พันโท ทวีชัย ชนะบวรบัตร ขยับจาก รองผบ.ช.1พัน 112 รอ. มาเป็น ผบ.ช.พัน 1 พล.1 รอ.

พันเอก ชุติภัทร วรรณทอง รองเสธ.พล.พัฒนา1 เป็น รอง ผบ.กรมพัฒนา 1 พันตรี ณัฐพล ไกรวาส รอง ผบ.ช พัน2 พล.ร.2รอ.

พันโท อรรคพล รัตนเสนีย์ ผช.ฝ่ายกำลังพล ทัพภาค1 มาเป็น ผบ.ป.9พัน 19

พันโท กฤษณะพันธ์ เกิดทองคำ จเร พล.ร.6 เป็น ผบ.ร.23พัน1 พันเอกณัฐพล โรจนบุรานนท์ เป็น ผบ.ช.2พัน 202

พันโท ภาณุวัฒน์ เหล็กยัง ผบ.หน่วยฝึก นศท. มทบ.29 เป็น ผบ.พัน พัฒนา 2
พันโท ทรงพล อุ่นสมบัติ ผบ.ร.4พัน2
พันโทสหชัย พรหมตรุษ หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ม.1 เป็น ผบ.ม.3 พัน13

พันโท ประวิธ ธรรมชาติ ผบ.กรมทหารพราน35 เป็น ผบ.ส่วนแยก บชร.3 และให้ พันโท จักรพงษ์ เทพพันธ์ เป็น ผบ.ทหารพราน 35 พันโท องอาจ สัมพันธ์ ผบ.ร.4พัน1. เป็น ผบ.ร.4 พัน3 พันโท นนทธวัช ฉ่ำแฉล้ม เป็น ผบ.ร.4พัน1

พันโทต่อพงษ์ ชำนาญอาสา เป็น ผบ.ร.7 พัน2 พันเอก เกียรติอุดม นาดี รองเสธ.พล.ม.1เป็น รอง ผบ.ม.3 พันโท วันรัก โอฬารสกุล เป็น ผบ.ม.พัน22 ศม.

พันเอกสิทธิพร เจียงวรีวงศ์ เสธ.รพศ.2 เป็น รองเสธ. พล รพศ.1 พันโทบรรณพัชร โปร่งจิต เป็น ผบ.รพศ.5พัน2 พันเอก พงษ์ศิริ พงษ์เหล่าขำ เป็น หัวหน้ากอง ศูนย์สงครามพิเศษ พันโท อริวุธ เฉลิมวัฒน์ เป็น ผบ.รพศ.1.พัน1 พันโทรณชัย อภัยพันธ์ เป็น ผบ.รพศ.1พัน2

พันโท ปิยะ แสงไพโรจน์ ผบ.ปตอ. 1พัน3
พันโท นรินทร์ชัย ฐานะ ผบ.ปตอ.2พัน 2 พันโท เอกสิทธิ์ พุทธิกุล ผบ.ปตอ.1พัน7
พันโทอนนท์ สายน้ำเขียว ผบ.พัน รร.ศร. เป็น ผบ.ศร.พัน1

ในส่วน กองทัพภาค4…พันเอก สมคิด คงแข็ง ผบ.ทหารพราน 42 เป็น รองผบ.ร. 15 พันเอกหาญพล เพชรม่วง ผบ.ทหารพราน 43 เป็น รอง ผอ.กองข่าว ทัพภาค4 พันเอก ทวีพร คณะทอง เป็น ผบ.ทหารพราน 43 แทน

โดยมี พันเอก ทายุทธ สวนกูล เป็น ผบ.ทหารพราน 42 พันโท ทวีรัตน์ เบญจาธิคุณ ผบ.ร.151พัน 1 เป็น ผบ.ทหารพราน 45 พันโท วัตสันต์ โพธิ์สุภาพพร เป็นผบ.ร.151พัน1 แทน พันเอก จิรวัฒน์ จุฬากาญจน์ เป็น ผบ.ทหารพราน 49 พันโทณัฐวุฒิ ศรีสังข์ เป็น ผบ.ร.151 พัน3