“บิ๊กป้อม” ลุยเมืองตราด สั่งชลประทานลุยพัฒนาแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง

0
26103

วันนี้(20 ก.พ.66) ณ โครงการแก้มลิงหนองฉุงใหญ่ อ.เขาสมิง จ.ตราด พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามโครงการด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่จังหวัดตราด โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า ปัจจุบัน(20 ก.พ. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 1,755 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของปริมาณน้ำรวมกัน ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกปีนี้ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เพียงพอใช้ทุกภาคส่วนตลอดฤดูแล้งนี้

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต/คลองพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ 2. ท่อผันน้ำแม่น้ำบางปะกง-อ่างเก็บน้ำบางพระ 3.ท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 4.ท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 5. โครงการผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ำประแสร์ พร้อมระบบสูบกลับคลองสะพานเติมอ่างฯ ประแสร์ สูบกลับวัดละหารไร่(แม่น้ำระยอง) เติมอ่างฯ หนองปลาไหล

โดยในส่วนของลุ่มน้ำคลองวังโตนด กรมชลประทาน ได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แห่ง ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำคลองประแกด ความจุเก็บกัก 60 ล้าน ลบ.ม. (เริ่มเก็บน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560) 2.อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ความจุเก็บกัก 80 ล้าน ลบ.ม. (ผลงานคืบหน้าร้อยละ 89 ของแผนฯ) 3.อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ความจุเก็บกัก 68 ล้าน ลบ.ม.(ผลงานคืบหน้าร้อยละ 74 ของแผนฯ) ทั้ง 2 อ่างฯ จะเริ่มเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2567 4.อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ความจุเก็บกัก 99 ล้าน ลบ.ม. (อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมอุทยานฯ) หากสามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จ จะสามารถผันน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนจากลุ่มน้ำวังโตนดมายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ได้ประมาณปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. เป็นการใช้น้ำส่วนเกินที่จะไหลทิ้งทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล

ในส่วนของจังหวัดตราด กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการแก้มลิงฉุงใหญ่ ต.ประณีต อ.เขาสมิง ด้วยการขุดลอกแก้มลิง เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น และท่อระบายน้ำปากคลอง 2 แห่ง เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1.6 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ประมาณ 1,244 ครัวเรือน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้กว่า 1,000 ไร่ ทั้งยังสามารถช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้านล่างได้อีกด้วย

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมดำเนินการตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองหรือแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้เน้นย้ำให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จ.ตราด ให้เเล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เป็นรูปธรรม พร้อมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป