“ปทุมธานี” ชวนช้อปหนุนเศรษฐกิจชุมชน ในงาน “PATHUM THANI FAIR 2019” ที่ชั้นใต้ดิน เซียร์ รังสิต

0
3840

ปทุมธานี ชวนช้อปกระตุ้นยอดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ส่งท้ายปี ผ่านงาน PATHUMTHANI FAIR 2019ครั้งที่ 5 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  หวังผลักดันรายได้สู่ชุมชน โดยเชิญชวนมาจับจ่าย ชม ช้อป ทั้งของกิน ของใช้ และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด

วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) นายพิษณุ ประภาธนานนท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PATHUM THANI FAIR 2019ครั้งที่ 5 ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs ซึ่งภายในงานมีสินค้าดีและผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 80 ร้านค้า                

นายพิษณุ ประภาธนานนท์ นายอำเภอธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดงาน  PATHUM THANI FAIR 2019ขึ้น  ตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจัดมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ได้หมุนกลับคืนไปสู่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี  ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ งาน PATHUM THANI FAIR 2019 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยรวบรวมผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มเครือข่ายOTOP ในจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์จังหวัด ของดีของเด่นมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล หมุนเวียนกันไปทั้งหมดรวม 7 ครั้ง โดยครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 กำหนดจัดที่ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ จตุจักรและครั้งที่ 7 กำหนดจัดที่ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยทั้งสองครั้ง กำหนดจัดพร้อมกันในวันที่ 8 12 มกราคม 2563