ประกาศพ้นสภาพทีมงาน !!

0
59944

สำนักข่าว All News Express ขอแจ้งให้ทราบว่า นายทศวรรษ (โจ๊ก)ไม่ได้ปฎิบัติงานในฐานะตัวแทน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสำนักข่าวฯ นับแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทางสำนักข่าวฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระทำใด ๆ ของ นายทศวรรษ (โจ๊ก) นับตั้งแต่นี้

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักข่าว All News Express
22 เมษายน 2567