ประชาชนเฮ!! ครม. เห็นชอบ 30 ธ.ค เป็นวันหยุดพิเศษ ปล่อยเที่ยวปีใหม่ยาวต่อเนื่อง 5 วัน

0
1737

ประชาชนเฮ!! ครม. เห็นชอบ 30 ธ.ค เป็นวันหยุดพิเศษ ปล่อยเที่ยวปีใหม่ยาวต่อเนื่อง 5 วัน

(29 ต.ค. )เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม คือวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562-วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน มีความจำเป็น หรือมีราชการสำคัญ และกำหนดนัดหมายล่วงหน้า ในวันหยุดดังกล่าว หากหยุดหรือเลื่อนแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆพิจารณาความเหมาะสมว่าจะหยุดหรือไม่หยุดโดยให้คำนึงถึงการให้บริการประชาชนและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนเป็นหลัก

นางนฤมล กล่าวว่า ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน ขอให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีไป

 

#AllnewsExpress