ประธานวุฒิสภา พบปะ รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฮังการี

0
5098

ประธานวุฒิสภา พบปะ รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฮังการีและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายอิสวาน ยาคอบ (H.E. Mr. Istvan Jakab) รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฮังการี และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวท พร้อมด้วย พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย สมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

.

รัฐสภาไทยและฮังการีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้สมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม โดยไทยและฮังการีสามารถเป็นประตูส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและยุโรป ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีสำหรับฮังการี และเป็นการเปิดประตูการค้าและการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ