“ประภัตร” เชิญเชฟโชว์ปรุง 8 เมนูอาหาร “จิ้งหรีด-แมลงกินได้” หนุนส่งเสริมเกษตรกรไทยเลี้ยงจิ้งหรีด เตรียมพร้อมรับตลาดส่งออก หลังเม็กซิโกเปิดไฟเขียว

0
12953

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เชิญเชฟโอ๊ต อิทธิกร สรศาสตร์ จากร้าน Insect In The Backyard และ เชพ เกษร แม่นแก้ว จากร้าน CnC café มาแนะนำวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแมลงกินได้และจิ้งหรีดสำหรับนำมาประกอบอาหาร รวมทั้งเคล็ดลับ เทคนิคในการปรุงเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของแมลงกินได้และจิ้งหรีด ให้อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งมีเมนู ดังนี้ 1.ซีซาร์สลัด ด้วงสาคู 2.นาโชส์แมลง 3.แมลงรวมผัดพริกเกลือ 4.พาสต้าเส้นสะดิ้งผัดแห้งด้วงสาคู 5.มัลเบอร์รี่ชีสพายสะดิ้ง 6.ข้าวจี่ 7.น้ำพริกเผา 8.ข้าวผัดจิ้งหรีด

โดยมีนายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมด้วยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 3 มกอช. และกรมปศุสัตว์ ร่วมชมการแนะนำและ สาธิตการปรุงอาหารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง โดยต้องการผลักดันให้มีโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้าและการส่งออก และพร้อมสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้ จัดสรรอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารเลี้ยงจิ้งหรีดต้นทุนต่ำ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการประกันราคา นอกจากนี้ยังร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำผลงานวิจัย “นวัตกรรมการผลิต Insect-based functional ingredients สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์แบบครบวงจร ด้วยระบบ Modern insect faming และ Zero-waste process” มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

“ในส่วนของ มกอช. ปัจจุบันได้จับมือกรมปศุสัตว์ ประสบความสำเร็จในการเจรจาผลักดันการเปิดตลาดจิ้งหรีดไปเม็กซิโก ทำให้สามารถส่งออกจิ้งหรีดเพิ่มไปยังเม็กซิโกได้ โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้จัดทำข้อมูลทางเทคนิค ตามแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงสุขภาพสัตว์ของสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและคุณภาพของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) ซึ่งหลังจากที่เอกสารของไทยผ่านการพิจารณาจากฝ่ายเม็กซิโก ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมจัดทำรูปแบบใบรับรองสุขอนามัยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเม็กซิโก โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในรูปแบบของใบรับรองสุขอนามัยร่วมกันแล้ว และ SENASICA อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาอนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของไทยอย่างเป็นทางการ”รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว