ประภัตร’ เร่งปรับปรุงสะพานปลาอ่างศิลา หลังก่อสร้างล่าช้า พร้อมเตรียมออกแบบปรับโฉมใหม่เพิ่มความแข็งแรงยิ่งขึ้น

0
1541

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และชาวตำบลอ่างศิลาให้การต้อนรับ ว่า สะพานปลาอ่างศิลาได้มีการก่อสร้างมานาน และชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายกับผู้ค้าขาย นักท่องเที่ยว และประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ ทั้งนี้ สะพานปลาแห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา และได้ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผลการดำเนินงานล่าช้า และหมดสัญญาลงได้มีการต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้ง ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้บริษัทดังกล่าวชะลอการก่อสร้างไปก่อน และจะเจรจากับบริษัทในการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง เนื่องจากแบบเดิมไม่มีความคงทน และใช้ประโยชน์ได้น้อย อีกทั้งต้องเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น

ในการนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกผู้ขายสินค้าประมง เรื่องการขอตรวจสอบสิทธิการขายแต่เดิมซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์กลุ่มประมงอ่างศิลา และมีการสวมสิทธิและบางรายตกหล่น โดยรมช.เกษตรฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการเรื่องสัญญาบริษัทให้เรียบร้อยก่อน และจะออกแบบใหม่เนื่องจากแบบแปลนเดิมพื้นที่ใช้ประโยชน์แคบไม่สะดวก จากนั้นจะกลับมาตรวจสอบสิทธิร้านค้ากันใหม่อีกครั้ง ซึ่งตังแทนร้านค้าต่างพอใจ