“ประภัตร” เล็งชง บิ๊กตู่​ ของบฉุกเฉิน สกัดโรค​อหิวาต์หมูตามแนวชายแดน

“ประภัตร" ผวาโรคอหิวาต์หมู ป้องกันระบาดจากเพื่อนบ้านเข้าไทย เตรียมขอนายกฯใช้งบฉุกเฉิน สกัดโรคข้ามแดน ล่าสุดเกิดระบาดที่เมียนมา จ่อคอหอยไทย สั่งเพิ่มอัตรากำลัง กว่า1พันคนตรวจสอบฟาร์มเลี้ยง และเคลื่อนย้ายสัตว์24ด่านตลอดแนวชายแดนทั่วประเทศ เร่งลงพื้นที่ท่าเรืออ.เชียงแสน เชียงราย ระดมอุดรอยรั่วจุดเสี่ยง

0
763

ประภัตรเล็งชงบิ๊กตู่ของบฉุกเฉินสกัดโรคอหิวาต์หมูตามแนวชายแดน

วันที่29 .. นายประภัตรโพธสุธนรมช.เกษตรและสหกรณ์ได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกรกล่าวว่าโรคอหิวาต์สุกรได้เกิดระบาดมาทั่วโลกและลามเข้าทวีปเอเซียจนขณะนี้เกิดโรคระบาดที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยและประเทศ​    เมียนมากำลังพบโรคระบาดล่าสุดตนจึงเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการสมาคมปศุสัตว์ทั่วประเทศผู้เลี้ยงรายใหญ่รายย่อยเพิ่มมาตรการป้องกันโรคนี้ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยโดยสั่งเพิ่มอัตรากำลังคนกว่า1พันคนไปช่วย24ด่านปศุสัตว์ร่วมทำงานตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกด่านอย่างเข้มงวดมีความแข็งแรงมากขึ้นและร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังโรคทั้งในประเทศและตลอดแนวชายแดนทุกด้านพร้อมกันนี้จะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อของบกลางฉุกเฉินสำหรับมาตรการเร่งด่วนรับมือและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรเป็นวาระแห่งชาติ

ในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้จะลงพื้นที่จ.เชียงรายจัดประชุมทุกระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ป้องกันจุดเสี่ยงทั้งหมดสกัดโรคจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่ด่านท่าเรือ.เชียงแสนและแนวชายแดนไทยเมียนมา  ซึ่งมีระยะทางยาวและกว้างมากโดยงบปีที่แล้วเหลือ100 ล้านบาทจะนำมาใช้ป้องกันและต้องขอเพิ่มยกระดับการเลี้ยงหมูรายย่อยให้เป็นมาตรฐานกรมปศุสัตว์เข้าแนะนำการเลี้ยงให้ถูกต้อง

ซึ่งการเลี้ยงหมูของไทยเป็นแหล่งสุดท้ายในอาเซียนเป็นแหล่งอาหารสำคัญรักษาไว้ให้ได้ถ้าเกิดแล้วต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะทำให้โรคสงบขอประชาชนอย่าตระหนกกับโรคนี้เพราะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสุกรไปสู่สุกรไม่ติดต่อสู่คนยังบริโภคเนื้อสุกรได้ตามปกติแต่หากเกิดโรคระบาดจะกระทบระบบเศรษฐกิจและเป็นภัยคุกคามความมั่นคงด้านอาหารของประเทศขณะนี้เหลือไทยประเทศเดียวที่ยังไม่เกิดโรคดังนั้นจะต้องรักษาไว้อย่างเต็มที่ให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีมาตรฐานเพื่อเป็นครัวโลกนายประภัตรกล่าว

ทั้งนี้ได้มีการสั่งการให้กรมปศุสัตว์ทำแผนมาใหม่ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างเข้มข้นมากขึ้นในทุกจุดเสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมเสนองบเพิ่มเติมทั้งเพิ่มอัตรากำลังคนเฝ้าระวังอุดรอยรั่วทุกอย่างด้านจังหวัดแนวชายแดนมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยกว่า2แสนรายจะมีงบให้รายละ1หมื่นบาทปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงเพื่อยกระดับการเลี้ยงเป็นจีเอฟเอ็มสามารถป้องกันโรคได้มีคอกมาตรฐานทำระบบตรวจสอบย้อนกลับจะรู้ว่าสุกรมาจากไหนซึ่งระบบดังกล่าวเสียค่าใช้จ่ายไม่มากภาครัฐจะช่วยโดยเตรียมการไว้แล้วในเรื่องวางระบบออนไลน์ปศุสัตว์ทั้งนี้ประชุมทางไกลให้เฝ้าระวังระดับสูงสุดตั้งวอร์รูมทุกจังหวัดจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษลงตรวจโรคติดตามการเลี้ยงทุกฟาร์มมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขาฯแผนมาตรการป้องกันนี้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมีไกด์ไลน์เรื่องโรคเพื่อแนะนำทุกจังหวัดเข้าใจตรงตามแผนจัดทำอีสมาท์สพลัสประเมินความเสี่ยงพื้นที่ตลอดเวลาจากสูงไปกลางจนถึงปกติใช้สีแดงส้มเหลืองเขียวให้ปศุสัตว์อำเภอไปเฝ้าระวังหมูถ้าพบมีลักษณะของการเกิดโรคประมาณ5% ของฝูงต้องทำลายกลบฝั่งสิ่งสำคัญเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งร่วมกับภาคเอกชนป้องกันโรคให้ได้เอาให้อยู่

#AllnewsExpress​ #อหิวาต์หมู​ #เกษตร  #ปศุสัตว์