‘ประวิตร’มอบนโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ย้ำ!! ต้านเผา แก้หมอกควัน

0
2659

รองนายกฯประวิตร ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยว และติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ เตรียมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และปล่อยขบวนคาราวาน “ต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยว และติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี


ภายหลังการประชุม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน “ต้านการเผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี” และเยี่ยมชมการสาธิตการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

โอกาสนี้ นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖,๑๗) ได้เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายด้วย

ทั้งนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรองรับภัยแล้ง เพิ่มระบบกระจายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ให้ทั่วถึงทั้ง 3 จังหวัด (สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) วางแผนเชื่อมโยงแหล่งน้ำและให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

 

#AllnewsExpress