กรมชลฯ เร่งเก็บน้ำเข้าบึงบอระเพ็ด ไว้สำรองใช้ฤดูแล้งหน้า หลังพบว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้น

0
36431

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติจากสภาวะเอลนีโญถึง 40-50% ทำให้ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ด ลดต่ำลงอย่างมาก แต่ในระยะนี้มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก อาทิ แม่น้ำน่าน

กรมชลประทาน จึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล (Hydroflow) บริเวณปากคลองบึงบอระเพ็ด พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอระเพ็ด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำชับให้กรมชลประทาน เร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุด พร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ไว้คอยช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงทุกจุด บริหารจัดการน้ำด้วยความประณีตและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและผลกระทบจากสภาวะเอลนีโญให้ประชาชนและเกษตรกรรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด