ปลัดเกษตรฯ มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมตั้ง Warroom เพื่อรายงานสถานการณ์เร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

0
8501

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทุกภัย รวมทั้งรายงานความเสียหาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปบูรณาการช่วยเหลือ โดยในเบื้องต้นได้รับฟังและติดตามสถานการณ์จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบุรี สระแก้ว นครราชสีมา กาญจนบุรี ราชบุรี และจันทบุรี เป็นต้น ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อให้สามารถติดตามและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้จัดตั้ง Warroom เพื่อรายงานสถานการณ์เร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะทำหน้าที่รายงาน แจ้งเตือน รวมถึงออกมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อประชาชน เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด