ปังปุริเย่! ‘คนละครึ่ง’ ใช้จ่ายแล้วกว่า 1.3 หมื่นล้าน

0
9932

เรียกได้ว่า ปังไม่หยุด และได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้น สำหรับมาตรการ “คนละครึ่ง” เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ล่าสุดเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวน และตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเมื่อ 23 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 648,000 ร้านค้า ยอดการใช้จ่ายสะสม 13,481 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 6,869 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 6,612 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 208 บาทต่อครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 63)
.
คาดว่าโครงการ “คนละครึ่ง” จะก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่าราว 60,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินสนับสนุนของรัฐบาล 30,000 ล้านบาท และเงินร่วมจ่ายของประชาชน 30,000 ล้านบาท อีกทั้งยังตอบสนองนโยบาย National e-Payment หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับระบบการใช้จ่ายภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย