ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0
43525

วันนี้ (5 ต.ค. 66) นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมี นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 และผู้เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบัน

ด้วยความห่วงใยของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ จึงได้กำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้มากที่สุดตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ให้ได้มากที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ