ผู้ตรวจฯชูชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC ย้ำทุกฝ่ายวางแนวทางรับมือเอลนีโญ

0
36629

นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำเพื่อหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญ ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566 / 67 รวมทั้งมาตรการรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและส่งคมเมือง ในพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


โดยมี นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในเขตพื้นทีภาคตะวันออก และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ